"put the glass" — Słownik kolokacji angielskich

put the glass kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's glass
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż szkło
  1. put czasownik + glass rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He turned away to put his glass on the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo