"put one's glass" — Słownik kolokacji angielskich

put one's glass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś szkło
  1. put czasownik + glass rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He turned away to put his glass on the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo