PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"experience" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

experience czasownik

experience + rzeczownik
Kolokacji: 219
experience difficulties • experience pain • experience symptoms • experience success • experience problems • experience life • ...
czasownik + experience
Kolokacji: 7
begin experiencing • begin to experience • want to experience • allow to experience • continue to experience • ...
experience + przyimek
Kolokacji: 37
experience during • experienced by • experienced since • experience in • experience through • ...
experience + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 31
actually experience • experienced before • experience firsthand • personally experience • directly experience • ...

experience rzeczownik

rzeczownik + experience
Kolokacji: 160
learning experience • combat experience • childhood experience • dining experience • teaching experience • life experience • ...
experience + rzeczownik
Kolokacji: 3
experience point • experience level • experience requirement
experience + czasownik
Kolokacji: 119
experience teaches • experience suggests • experience influences • experience shows • experience leads • experience working • ...
czasownik + experience
Kolokacji: 128
gain experience • lack experience • bring experience • need experience • describe one's experience • satisfy with one's experience • ...
przymiotnik + experience
Kolokacji: 493
visual experience • real-life experience • personal experience • previous experience • past experience • extensive experience • ...
przyimek + experience
Kolokacji: 35
through experience • from experience • of experience • without experience • with experience • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.