"experience moments" — Słownik kolokacji angielskich

experience moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: experience a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): momenty doświadczenia
  1. experience czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In my life many important things have happened to me, and now I'm experiencing a historical moment.