"experience a moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadcz momentu
  1. experience czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In my life many important things have happened to me, and now I'm experiencing a historical moment.

powered by  eTutor logo