BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"memorable experience" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "memorable experience" po angielsku

memorable experience

przymiotnik
  1. pamiętne doświadczenie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"memorable experience" — Słownik kolokacji angielskich

memorable experience kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamiętne doświadczenie
  1. memorable przymiotnik + experience rzeczownik
    Silna kolokacja

    If it killed him, he would make this a memorable experience for her.

powered by  eTutor logo