PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"experience" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

experience rzeczownik

rzeczownik + experience
Kolokacji: 160
learning experience • combat experience • childhood experience • dining experience • teaching experience • life experience • ...
experience + rzeczownik
Kolokacji: 3
experience point • experience level • experience requirement
experience + czasownik
Kolokacji: 119
experience teaches • experience suggests • experience influences • experience shows • experience leads • experience working • ...
czasownik + experience
Kolokacji: 128
gain experience • lack experience • bring experience • need experience • describe one's experience • satisfy with one's experience • ...
przymiotnik + experience
Kolokacji: 493
visual experience • real-life experience • personal experience • previous experience • past experience • extensive experience • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. visual experience = doświadczenie wizualne visual experience
2. real-life experience = doświadczenie dotyczące rzeczywistych sytuacji real-life experience
4. previous experience = wcześniejsze doświadczenie previous experience
5. past experience = dotychczasowe doświadczenie past experience
6. human experience = ludzkie doświadczenie human experience
8. practical experience = doświadczenie praktyczne practical experience
10. professional experience = doświadczenie zawodowe professional experience
11. unique experience = doświadczenie jedyne w swoim rodzaju unique experience
12. educational experience = pouczające doświadczenie educational experience
15. near-death experience = doświadczenie śmierci, doświadczenie bliskiej śmierci near-death experience
16. hands-on experience = praktyczne doświadczenie hands-on experience
17. traumatic experience = traumatyczne doświadczenie traumatic experience
18. direct experience = bezpośrednie doświadczenie direct experience
19. sexual experience = seksualne doświadczenie sexual experience
20. valuable experience = cenne doświadczenie valuable experience
21. common experience = wspólne doświadczenie common experience
22. positive experience = pozytywne doświadczenie positive experience
23. painful experience = bolesne doświadczenie painful experience
24. emotional experience = doświadczenie pobudzające emocje emotional experience
25. shared experience = wspólne doświadczenie shared experience
26. considerable experience = znaczące doświadczenie considerable experience
28. actual experience = rzeczywiste doświadczenie actual experience
29. spiritual experience = przeżycie duchowe, doznanie duchowe spiritual experience
31. wonderful experience = cudowne doświadczenie wonderful experience
32. pleasant experience = przyjemne doświadczenie pleasant experience
33. cultural experience = kulturalne doświadczenie cultural experience
34. limited experience = ograniczone doświadczenie limited experience
35. bad experience = złe doświadczenie bad experience
36. recent experience = ostatnie doświadczenie recent experience
37. whole experience = całe doświadczenie whole experience
38. vast experience = ogromne doświadczenie vast experience
41. early experience = wczesne doświadczenie early experience
42. military experience = militarne doświadczenie military experience
43. great experience = wielkie doświadczenie great experience
44. American experience = Amerykańskie doświadczenie American experience
45. political experience = polityczne doświadczenie political experience
46. first-hand experience = osobiste doświadczenie, doświadczenie z pierwszej ręki, bezpośrednie doświadczenie first-hand experience
47. new experience = nowe doświadczenie new experience
48. long experience = długoletnie doświadczenie long experience
49. international experience = międzynarodowe doświadczenie international experience
51. real experience = prawdziwe doświadczenie real experience
52. good experience = dobre doświadczenie good experience
53. best experience = najlepsze doświadczenie best experience
54. full experience = pełne doświadczenie full experience
55. out-of-body experience = eksterioryzacja, doświadczenie wyjścia z ciała out-of-body experience
56. unpleasant experience = nieprzyjemne doświadczenie unpleasant experience
57. possible experience = możliwe doświadczenie possible experience
58. firsthand experience = doświadczenie z pierwszej ręki firsthand experience
59. rich experience = bogate doświadczenie rich experience
60. subjective experience = doświadczenie przypadku podmiotu subjective experience
61. interesting experience = interesujące doświadczenie interesting experience
63. wide experience = bogate doświadczenie wide experience
65. better experience = lepsze doświadczenie better experience
66. negative experience = ujemne doświadczenie negative experience
67. memorable experience = pamiętne doświadczenie memorable experience
69. strange experience = dziwne doświadczenie strange experience
70. amazing experience = zdumiewając doświadczenie amazing experience
71. everyday experience = codzienne doświadczenie everyday experience
72. sensory experience = czuciowe doświadczenie sensory experience
73. social experience = społeczne doświadczenie social experience
74. intense experience = wielkie doświadczenie intense experience
75. individual experience = indywidualne doświadczenie individual experience
76. historical experience = historyczne doświadczenie historical experience
77. humbling experience = ucząc pokory doświadczenie humbling experience
78. only experience = jedyne doświadczenie only experience
79. rewarding experience = nagradzając doświadczenie rewarding experience
80. relevant experience = istotne doświadczenie relevant experience
81. enjoyable experience = przyjemne doświadczenie enjoyable experience
82. broad experience = szerokie doświadczenie broad experience
83. significant experience = znaczne doświadczenie significant experience
84. entire experience = całe doświadczenie entire experience
85. authentic experience = autentyczne doświadczenie authentic experience
86. interactive experience = interaktywne doświadczenie interactive experience
87. Jewish experience = Żydowskie doświadczenie Jewish experience
88. terrible experience = beznadziejne doświadczenie terrible experience
89. exciting experience = ekscytujące doświadczenie exciting experience
90. harrowing experience = męczące doświadczenie harrowing experience
91. extraordinary experience = niezwykłe doświadczenie extraordinary experience
92. little experience = mało doświadczenia little experience
93. daily experience = codzienne doświadczenie daily experience
94. formative experience = przeżycie wywierające ogromny wpływ formative experience
95. frightening experience = przerażające doświadczenie frightening experience
96. unusual experience = niezwykłe doświadczenie unusual experience
97. overall experience = ogólne doświadczenie overall experience
98. frustrating experience = frustrujące doświadczenie frustrating experience
99. unforgettable experience = niezapomniane doświadczenie unforgettable experience
100. terrifying experience = przerażając doświadczenie terrifying experience
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 108
przyimek + experience
Kolokacji: 35
through experience • from experience • of experience • without experience • with experience • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.