PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"experience" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

experience rzeczownik

rzeczownik + experience
Kolokacji: 160
learning experience • combat experience • childhood experience • dining experience • teaching experience • life experience • ...
experience + rzeczownik
Kolokacji: 3
experience point • experience level • experience requirement
experience + czasownik
Kolokacji: 119
experience teaches • experience suggests • experience influences • experience shows • experience leads • experience working • ...
czasownik + experience
Kolokacji: 128
gain experience • lack experience • bring experience • need experience • describe one's experience • satisfy with one's experience • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
2. lack experience = doświadczenie braku lack experience
5. satisfy with one's experience = zaspokajać z czyjś doświadczenie satisfy with one's experience
17. need experience = doświadczenie potrzeby need experience
21. cite one's experience = cytować czyjś doświadczenie cite one's experience
25. report experiences = doświadczenia raportu report experiences
27. speak from experience = mówić na podstawie własnego doświadczenia speak from experience
30. acquire experience = nabyć doświadczenia, zdobyć doświadczenie acquire experience
33. know from experience = wiedzieć z doświadczenia (o czymś) know from experience
34. enjoy the experience = ciesz się doświadczeniem enjoy the experience
38. document one's experiences = dokument czyjś doświadczenia document one's experiences
39. record one's experiences = zapis czyjś doświadczenia record one's experiences
40. rely on one's experience = opierać się czyjś doświadczenie rely on one's experience
41. learn experiences = naucz się doświadczeń learn experiences
42. repeat the experience = powtórz doświadczenie repeat the experience
44. relate to one's experiences = dotyczyć czyjś doświadczenia relate to one's experiences
49. experience is limited = doświadczenie jest ograniczone experience is limited
50. detail one's experiences = szczegół czyjś doświadczenia detail one's experiences
przymiotnik + experience
Kolokacji: 493
visual experience • real-life experience • personal experience • previous experience • past experience • extensive experience • ...
przyimek + experience
Kolokacji: 35
through experience • from experience • of experience • without experience • with experience • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.