"relate one's experiences" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiązać czyjś doświadczenia
  1. relate czasownik + experience rzeczownik
    Silna kolokacja

    These books relate his experience of growing up in 1950's Chicago.

powered by  eTutor logo