"relate In-Chambers Opinions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiązać w-sala Opinie
  1. relate czasownik + opinion rzeczownik
    Silna kolokacja

    Opinions Latest Slip Opinions Opinions Relating to Orders In-Chambers Opinions Sliplists Counsel Listings Bound Volumes Video Resources More.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo