"opinion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

opinion rzeczownik

rzeczownik + opinion
Kolokacji: 23
majority opinion • Public opinion • court opinion • world opinion • expert opinion • Slip Opinion • In-Chambers Opinion • ...
opinion + rzeczownik
Kolokacji: 19
opinion poll • opinion piece • opinion survey • opinion leader • opinion page • opinion article • opinion column • ...
opinion + czasownik
Kolokacji: 64
opinion differs • opinion represents • Opinion relating • opinion varies • opinion changes • opinion says • ...
czasownik + opinion
Kolokacji: 105
opinion expressed • influence opinion • hold opinions • expect in opinion • give one's opinion • voice one's opinions • ask one's opinion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
4. expect in opinion = oczekuj w opinii expect in opinion
11. want one's opinion = chcieć czyjś opinia want one's opinion
  • Opinions Latest Slip Opinions Opinions Relating to Orders In-Chambers Opinions Sliplists Counsel Listings Bound Volumes Video Resources More.
16. know one's opinion = wiedzieć czyjś opinia know one's opinion
18. read opinions = odczytane opinie read opinions
23. provide opinions = dostarcz opinie provide opinions
25. take one's opinion = brać czyjś opinia take one's opinion
27. say in one's opinion = mówić w czyjś opinia say in one's opinion
32. confirm one's opinion = potwierdzać czyjś opinia confirm one's opinion
35. revise one's opinion = zmienić swoją opinię (na temat czegoś lub kogoś) revise one's opinion
36. write in one's opinion = pisać czyjś opinia write in one's opinion
39. turn opinion = opinia kolei turn opinion
40. agree with one's opinion = zgadzać się czyjś opinia agree with one's opinion
41. listen to one's opinions = odsłuchać czyjś opinie listen to one's opinions
42. shape opinion = opinia kształtu shape opinion
43. support one's opinion = wsparcie czyjś opinia support one's opinion
przymiotnik + opinion
Kolokacji: 143
public opinion • different opinion • personal opinion • strong opinion • legal opinion • popular opinion • political opinion • low opinion • ...
przyimek + opinion
Kolokacji: 21
in one's opinion • for one's opinion • to one's opinion • about one's opinion • with opinions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.