"league experience" — Słownik kolokacji angielskich

league experience kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczenie ligi
  1. league rzeczownik + experience rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "To me, there's nothing better than big league experience," he said.

powered by  eTutor logo