PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"experience" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

experience czasownik

experience + rzeczownik
Kolokacji: 219
experience difficulties • experience pain • experience symptoms • experience success • experience problems • experience life • ...
czasownik + experience
Kolokacji: 7
begin experiencing • begin to experience • want to experience • allow to experience • continue to experience • ...
experience + przyimek
Kolokacji: 37
experience during • experienced by • experienced since • experience in • experience through • ...
experience + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 31
actually experience • experienced before • experience firsthand • personally experience • directly experience • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.