PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"experience" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

experience czasownik

experience + rzeczownik
Kolokacji: 219
experience difficulties • experience pain • experience symptoms • experience success • experience problems • experience life • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
3. experience symptoms = doświadczenie przejawy experience symptoms
4. experience success = sukces doświadczenia experience success
5. experience problems = doświadczyć problemów experience problems
7. experience life = doświadczenie życie experience life
8. experience growth = wzrost doświadczenia experience growth
9. experience effects = efekty doświadczenia experience effects
10. experience depression = depresja doświadczenia experience depression
13. experience things = rzeczy doświadczenia experience things
14. experience events = wydarzenia doświadczenia experience events
17. experience levels = poziomy doświadczenia experience levels
19. experience a boom = doświadcz huku experience a boom
23. experience a sense = doświadcz sensu experience a sense
26. experience delays = opóźnienia doświadczenia experience delays
27. experience times = czasy doświadczenia experience times
28. experience pleasure = przyjemność doświadczenia experience pleasure
29. opportunity to experience = okazja na doświadczenie opportunity to experience
31. experience discomfort = niewygoda doświadczenia experience discomfort
32. way to experience = droga do doświadczenia way to experience
35. experience death = śmierć doświadczenia experience death
36. experience conditions = warunki doświadczenia experience conditions
37. experience fear = strach doświadczenia experience fear
38. experience episodes = wydarzenia doświadczenia experience episodes
39. experience anxiety = niepokój doświadczenia experience anxiety
41. experience love = doświadczenie miłość experience love
42. experience the kind = doświadcz rodzaju experience the kind
43. chance to experience = szansa na doświadczenie chance to experience
44. experience discrimination = dyskryminacja doświadczenia experience discrimination
czasownik + experience
Kolokacji: 7
begin experiencing • begin to experience • want to experience • allow to experience • continue to experience • ...
experience + przyimek
Kolokacji: 37
experience during • experienced by • experienced since • experience in • experience through • ...
experience + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 31
actually experience • experienced before • experience firsthand • personally experience • directly experience • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.