BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. double over = złożyć na pół double over
2. doubled since = podwojony od tej pory doubled since
3. double during = podwójnie podczas double during
4. double up = złożyć na pół double up
7. double to = podwójnie aby double to
  • And if the ones now growing are a success, he'll double to 400,000 the following year, enough perhaps to make a living.
  • However, the game would double to 24-megabits near the end of development.
  • Within 30 years, the population over 65 is expected to double, to 25 percent.
  • In 2012 the figure is expected to double to more than 600,000.
  • In the next 12 years, that number would double to 239.
  • It then took about a 100 years to double to 2 billion.
  • At 14 percent, his money will nearly double within five years, to $1.88 million.
  • In 2012, this is expected to double to one every six weeks.
  • The population more than doubled from 4000 to 9000 during the 19th century.
  • Since the 1960s, the population has doubled to almost 4900 today.
8. double by = podwójnie przez double by
9. double for = podwójnie dla double for
10. double between = podwójnie pośrodku double between
11. double with = podwójnie z double with
12. double on = zagraj dodatkowo double on
13. double at = podwójnie przy double at
14. double down = podwoić stawkę, podwoić zakład (w grze karcianej) double down
15. double about = podwójnie około double about
16. double within = podwójnie wewnątrz double within
17. double into = podwójnie do double into
18. double after = podwójnie potem double after
19. double under = podwójnie poniżej double under
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.