"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(2) effectively, potentially
Kolokacji: 2
(3) virtually, essentially
Kolokacji: 2
(5) suddenly, quickly, promptly
Kolokacji: 3
(6) immediately, instantly
Kolokacji: 2
(7) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
1. occasionally double = od czasu do czasu podwójny occasionally double
2. frequently double = często podwójny frequently double

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.