BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(2) for, on, with, at, about, ...
Kolokacji: 10
1. double off = podwójnie daleko double off
2. double up with = dziel sypialnię double up with
3. double before = podwójnie wcześniej double before
4. double against = podwójnie przeciwko double against
5. double upon = podwójnie na double upon
6. double back = podwójnie z powrotem double back
7. double among = podwójnie wśród double among
8. double until = podwójnie do czasu gdy double until
9. double up in = podwój w górę double up in
10. double without = podwójnie na zewnątrz double without
11. double following = podwójne następowanie double following
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.