"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. double over = złożyć na pół double over
2. doubled since = podwojony od tej pory doubled since
3. double during = podwójnie podczas double during
4. double up = złożyć na pół double up
7. double to = podwójnie aby double to
8. double by = podwójnie przez double by
9. double between = podwójnie pośrodku double between
10. double down = podwoić stawkę, podwoić zakład (w grze karcianej) double down
(2) for, on, with, at, about, ...
Kolokacji: 10
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.