"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. double titles = podwójne tytuły double titles
2. double one's capacity = podwójnie czyjś pojemność double one's capacity
4. double the amount = podwój ilość double the amount
5. double the number = pomnóż przez dwa liczbę double the number
6. double the dose = podwój dawkę double the dose
7. double one's population = podwójnie czyjś populacja double one's population
8. double one's money = podwójnie czyjś pieniądze double one's money
9. double one's space = podwójnie czyjś przestrzeń double one's space
10. double one's salary = podwójnie czyjś pensja double one's salary
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.