"double one's money" — Słownik kolokacji angielskich

double one's money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójnie czyjś pieniądze
  1. double czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Pick the shell it is under and I will double your money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo