14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(4) amount, dose, chance, total
Kolokacji: 4
(5) population, weight
Kolokacji: 2
(6) money, budget
Kolokacji: 2
(10) final, tournament, match
Kolokacji: 3
1. double finals = podwójne egzaminy dyplomowe double finals
3. double matches = dwuosobowe zapałki double matches
(11) team, force
Kolokacji: 2
(12) price, fee, spending
Kolokacji: 3
(13) partner, membership
Kolokacji: 2
(14) investment, funding
Kolokacji: 2
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.