"double between" — Słownik kolokacji angielskich

double between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójnie pośrodku
  1. double czasownik + between przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Within ten years trade had doubled between the two countries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo