BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. double over = złożyć na pół double over
2. doubled since = podwojony od tej pory doubled since
3. double during = podwójnie podczas double during
4. double up = złożyć na pół double up
7. double to = podwójnie aby double to
8. double by = podwójnie przez double by
9. double for = podwójnie dla double for
10. double between = podwójnie pośrodku double between
  • Within ten years trade had doubled between the two countries.
  • Production has more than doubled to 21,736 between 2000 and 2007.
  • The population in the town doubled between 1950 and 1960 (from 3500 to 7000).
  • The number of young children affected doubled between 1997 and 2002.
  • The population doubled between 1970 and 1977, to an estimated 232,300.
  • The population more than doubled between the 1960's and 2000 rising to over 600 people.
  • The number of films has also more than doubled between 1980 and 2000.
  • The town grew quickly; the population doubled between 1890 and 1900.
  • The city's population doubled to 60,000 between 1980 and 2000, the year of the most recent census.
  • As a result, the number of international migrants doubled between 1960 and 2005.
11. double with = podwójnie z double with
12. double on = zagraj dodatkowo double on
13. double at = podwójnie przy double at
14. double down = podwoić stawkę, podwoić zakład (w grze karcianej) double down
15. double about = podwójnie około double about
16. double within = podwójnie wewnątrz double within
17. double into = podwójnie do double into
18. double after = podwójnie potem double after
19. double under = podwójnie poniżej double under
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.