14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. double over = złożyć na pół double over
2. doubled since = podwojony od tej pory doubled since
3. double during = podwójnie podczas double during
4. double up = złożyć na pół double up
7. double to = podwójnie aby double to
8. double by = podwójnie przez double by
  • The numbers are expected to double again by the year 2015.
  • The number is expected to double by the end of next year.
  • China wants to double the size of its economy by 2020.
  • At this rate, the city's population is expected to double by year 2080.
  • This number is expected to double by the year 2030.
  • The Americans doubled in number every 25 years by natural increase.
  • This is expected to have doubled by the end of 1990.
  • The school opened in 1851 with about 30 students; the population doubled by 1853.
  • Air traffic is expected to double by the turn of the century.
  • The company doubled its number of employees in two years to 50 by 2007.
9. double for = podwójnie dla double for
10. double between = podwójnie pośrodku double between
11. double with = podwójnie z double with
12. double on = zagraj dodatkowo double on
13. double at = podwójnie przy double at
14. double down = podwoić stawkę, podwoić zakład (w grze karcianej) double down
15. double about = podwójnie około double about
16. double within = podwójnie wewnątrz double within
17. double into = podwójnie do double into
18. double after = podwójnie potem double after
19. double under = podwójnie poniżej double under
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.