"double after" — Słownik kolokacji angielskich

double after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójnie potem
  1. double czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    He hit 71 doubles the year after that and then 100 in 1924.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo