"double within" — Słownik kolokacji angielskich

double within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójnie wewnątrz
  1. double czasownik + within przyimek
    Zwykła kolokacja

    At 14 percent, his money will nearly double within five years, to $1.88 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo