"double by" — Słownik kolokacji angielskich

double by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójnie przez
  1. double czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The numbers are expected to double again by the year 2015.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo