"double from" — Słownik kolokacji angielskich

double from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójnie z
  1. double czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The population more than doubled from 4000 to 9000 during the 19th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo