"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. double over = złożyć na pół double over
2. doubled since = podwojony od tej pory doubled since
3. double during = podwójnie podczas double during
4. double up = złożyć na pół double up
  • The population more than doubled from 4000 to 9000 during the 19th century.
  • The company's share more than doubled from 1986 to 1987.
  • The work force has more than doubled from its low of 2,000.
  • Between 1900 and 1950 the population had doubled from 5.1 to 10.0 million people.
  • Between 1801 and 1830 the population of the town more than doubled from 7072 to 15086.
  • Some have doubled to 60 from 30 in just one school year.
  • But the number of men had doubled from the year before, to 1,917.
  • The group has more than doubled since the fall, to nearly 8,000 members from 3,000.
  • Between 1885 and 1900, the number of students doubled from 500 to 1,000.
  • Between 1944 and 1969 the population of the city nearly doubled from 275,000 to 525,600.
7. double to = podwójnie aby double to
8. double by = podwójnie przez double by
9. double for = podwójnie dla double for
10. double between = podwójnie pośrodku double between
11. double with = podwójnie z double with
12. double on = zagraj dodatkowo double on
13. double at = podwójnie przy double at
14. double down = podwoić stawkę, podwoić zakład (w grze karcianej) double down
15. double about = podwójnie około double about
16. double within = podwójnie wewnątrz double within
17. double into = podwójnie do double into
18. double after = podwójnie potem double after
19. double under = podwójnie poniżej double under
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.