"double about" — Słownik kolokacji angielskich

double about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwójnie około
  1. double czasownik + about przyimek
    Zwykła kolokacja

    In the next 25 years, the number of residents over 55 is expected to double, to about 1.1 million people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo