"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double czasownik

double + rzeczownik
Kolokacji: 51
double titles • double one's capacity • double the size • double the amount • double the number • double the dose • ...
double + przyimek
Kolokacji: 31
double over • doubled since • double up • double down • double during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. double over = złożyć na pół double over
2. doubled since = podwojony od tej pory doubled since
3. double during = podwójnie podczas double during
4. double up = złożyć na pół double up
  • He said the force's size would likely double in a year.
  • About half of all hospital days now go to people over 65, a group expected to double in 30 years.
  • The number of Americans 65 and older is expected to double in 30 years.
  • The number is expected to double in the next year.
  • The population of more than 60 million is expected to double in the next 25 years.
  • At the current rate, human numbers will double in about 40 years.
  • Based on this growth rate, the population would double in 53.8 years.
  • That number is expected to double in the next two years.
  • To do this is to double the potential for development in a society.
  • By 2050 this older population is expected to double in size.
7. double to = podwójnie aby double to
8. double by = podwójnie przez double by
9. double for = podwójnie dla double for
10. double between = podwójnie pośrodku double between
11. double with = podwójnie z double with
12. double on = zagraj dodatkowo double on
13. double at = podwójnie przy double at
14. double down = podwoić stawkę, podwoić zakład (w grze karcianej) double down
15. double about = podwójnie około double about
16. double within = podwójnie wewnątrz double within
17. double into = podwójnie do double into
18. double after = podwójnie potem double after
19. double under = podwójnie poniżej double under
double + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
roughly double • effectively double • easily double • virtually double • double twice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.