KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current przymiotnik

current + rzeczownik
Kolokacji: 997
current system • current location • current level • current issue • current law • current event • current situation • current rate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 166
(2) location, venue, placement
Kolokacji: 3
(11) crisis, emergency
Kolokacji: 2
(32) study, Diagnosis, Survey
Kolokacji: 3
(33) standard, flag
Kolokacji: 2
(43) round, series, cycle, rash
Kolokacji: 4
(60) editor, browser, application
Kolokacji: 3
(61) title, moniker, claim, call
Kolokacji: 4
(68) church, cathedral, abbot
Kolokacji: 3
(70) name, sanction
Kolokacji: 2
(73) tour, draft
Kolokacji: 2
(80) day, opportunity
Kolokacji: 2
(81) deficit, shortage, shortfall
Kolokacji: 3
(87) hit, success, strike, score
Kolokacji: 4
(93) one, unit, quota
Kolokacji: 3
(94) bridge, relevance, connection
Kolokacji: 3
(107) border, crackdown, threshold
Kolokacji: 3
(110) reality, world, woe, existence
Kolokacji: 4
(114) economy, efficiency
Kolokacji: 2
1. current user = obecny użytkownik current user
2. current favorite = obecny ulubieniec current favorite
3. current boyfriend = obecny chłopak current boyfriend
4. current girlfriend = obecna dziewczyna current girlfriend
  • Matsuri is Yuji's current girlfriend, and a police officer as well.
  • As everyone knows, when you're in college and changing your mind about a million things, a current girlfriend can turn into a former one overnight.
  • Is your ex-girlfriend on the same level as your current girlfriend?
  • Many would testify to it, though they seemed curiously short on names of current girlfriends.
  • "I don't like to ask this, but may I speak to your current girlfriend?"
  • So did, eventually, his current girlfriend, the pop singer Jewel.
  • When the season rolled around again that my current girlfriend and I got started in, all erotic possibilities had been explored.
  • And why should you show such concern over your current girlfriend's past affair?
  • Warren rushes to get packed and move away with his current girlfriend, Katrina, but she doesn't understand why.
  • She went away to college, where she dated men and women before meeting her current girlfriend.
5. current candidate = obecny kandydat current candidate
6. current man = obecny człowiek current man
7. current lover = obecny kochanek current lover
8. current fad = obecna chwilowa moda current fad
9. current operator = obecny operator current operator
10. current driver = obecny kierowca current driver
11. current craze = obecna moda current craze
12. current woman = obecna kobieta current woman
13. current rage = obecna wściekłość current rage
14. current furor = obecne poruszenie current furor
15. current favourite = obecny ulubieniec current favourite
16. current identity = obecna tożsamość current identity
17. current mascot = obecna maskotka current mascot
18. current patient = obecny pacjent current patient
19. current darling = obecne kochanie current darling
20. current prospect = bieżąca perspektywa current prospect
(118) downturn, change, coin
Kolokacji: 3
(121) run, race, running
Kolokacji: 3
(123) lease, rent, holding
Kolokacji: 3
(124) strength, force, violence
Kolokacji: 3
(125) weather, map, chart
Kolokacji: 3
(126) logo, label
Kolokacji: 2
(127) threat, Warning
Kolokacji: 2
(128) scandal, rumor
Kolokacji: 2
(130) slump, slowdown, moratorium
Kolokacji: 3
(132) dollar, US, river, Yankee
Kolokacji: 4
(134) smoker, smoking
Kolokacji: 2
(135) premise, scenario, assumption
Kolokacji: 3
(137) report, theme, revision, paper
Kolokacji: 4
(142) fee, mortgage
Kolokacji: 2
(143) liability, debt
Kolokacji: 2
(144) luck, prosperity
Kolokacji: 2
(149) standoff, draw, attraction
Kolokacji: 3
(150) AC, DC, electricity
Kolokacji: 3
(152) pope, Patriarch, Prince
Kolokacji: 3
(153) pop, rock, rhythm-and-blues
Kolokacji: 3
(154) layout, coordinator
Kolokacji: 2
(155) beneficiary, recipient, heir
Kolokacji: 3
(156) dilemma, practitioner
Kolokacji: 2
(157) mania, passion
Kolokacji: 2
(158) inquiry, question
Kolokacji: 2
(159) chaos, mix, confusion
Kolokacji: 3
(160) claimant, pretender
Kolokacji: 2
(161) guise, color
Kolokacji: 2
(162) ad, trailer
Kolokacji: 2
(163) novel, fiction
Kolokacji: 2
(164) uproar, crunch, brouhaha
Kolokacji: 3
(165) apartment, studio
Kolokacji: 2
(166) exemption, deduction
Kolokacji: 2
przysłówek + current
Kolokacji: 3
most current • completely current • longer current
current + przyimek
Kolokacji: 10
current in • current of • current with • current on • current through • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.