"current furor" — Słownik kolokacji angielskich

current furor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne poruszenie
  1. current przymiotnik + furor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He may well have favored civil unions as a sensible compromise in the current furor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo