"current man" — Słownik kolokacji angielskich

current man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny człowiek
  1. current przymiotnik + man rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "To ditch your current man for an ex is just wrong!"

    Podobne kolokacje: