"Current user" — Słownik kolokacji angielskich

Current user kolokacja
Popularniejsza odmiana: current user
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny użytkownik
  1. current przymiotnik + user rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More than 65 percent of current users are business travelers, he added.

    Podobne kolokacje: