"current user" — Słownik kolokacji angielskich

current user kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny użytkownik
  1. current przymiotnik + user rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    More than 65 percent of current users are business travelers, he added.

    Podobne kolokacje: