"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current przymiotnik

current + rzeczownik
Kolokacji: 997
current system • current location • current level • current issue • current law • current event • current situation • current rate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 166
(2) location, venue, placement
Kolokacji: 3
(11) crisis, emergency
Kolokacji: 2
(32) study, Diagnosis, Survey
Kolokacji: 3
(33) standard, flag
Kolokacji: 2
(43) round, series, cycle, rash
Kolokacji: 4
(60) editor, browser, application
Kolokacji: 3
(61) title, moniker, claim, call
Kolokacji: 4
(68) church, cathedral, abbot
Kolokacji: 3
(70) name, sanction
Kolokacji: 2
(73) tour, draft
Kolokacji: 2
(80) day, opportunity
Kolokacji: 2
(81) deficit, shortage, shortfall
Kolokacji: 3
(87) hit, success, strike, score
Kolokacji: 4
(93) one, unit, quota
Kolokacji: 3
(94) bridge, relevance, connection
Kolokacji: 3
(107) border, crackdown, threshold
Kolokacji: 3
(110) reality, world, woe, existence
Kolokacji: 4
(114) economy, efficiency
Kolokacji: 2
1. current user = obecny użytkownik current user
2. current favorite = obecny ulubieniec current favorite
3. current boyfriend = obecny chłopak current boyfriend
4. current girlfriend = obecna dziewczyna current girlfriend
5. current candidate = obecny kandydat current candidate
6. current man = obecny człowiek current man
7. current lover = obecny kochanek current lover
8. current fad = obecna chwilowa moda current fad
9. current operator = obecny operator current operator
10. current driver = obecny kierowca current driver
11. current craze = obecna moda current craze
12. current woman = obecna kobieta current woman
13. current rage = obecna wściekłość current rage
14. current furor = obecne poruszenie current furor
15. current favourite = obecny ulubieniec current favourite
16. current identity = obecna tożsamość current identity
17. current mascot = obecna maskotka current mascot
18. current patient = obecny pacjent current patient
19. current darling = obecne kochanie current darling
  • Even Spotify, the current darling of London startups (which is actually from Sweden), might not be doing as well as it appears.
  • As Leonardo was not only the current darling of the fashionable set, but also the main squeeze of Eve's closest friend.
  • Merlot, current darling of the suburban set, was off 10 percent statewide.
  • For one thing, Pouilly-Fuisse was popular among the country-club set long before chardonnay, a current darling, had ever been heard of.
  • Merlot, a current darling, came to 3.8 million cases.
  • The quivering charisma of Antony, downtown cabaret's current darling, is outlandish in an unusual way.
  • Lauren recognized her as Nature, the current darling of the fashion magazines.
  • Whitley Bay are the current darlings, but found no love in the velvet bag, being despatched to Spotland.
  • But Forest, a current darling of Wall Street, does not spend its money on consumer advertising.
  • The current darling of Italian whites is chardonnay, the grape of Burgundy and California.
20. current prospect = bieżąca perspektywa current prospect
(118) downturn, change, coin
Kolokacji: 3
(121) run, race, running
Kolokacji: 3
(123) lease, rent, holding
Kolokacji: 3
(124) strength, force, violence
Kolokacji: 3
(125) weather, map, chart
Kolokacji: 3
(126) logo, label
Kolokacji: 2
(127) threat, Warning
Kolokacji: 2
(128) scandal, rumor
Kolokacji: 2
(130) slump, slowdown, moratorium
Kolokacji: 3
(132) dollar, US, river, Yankee
Kolokacji: 4
(134) smoker, smoking
Kolokacji: 2
(135) premise, scenario, assumption
Kolokacji: 3
(137) report, theme, revision, paper
Kolokacji: 4
(142) fee, mortgage
Kolokacji: 2
(143) liability, debt
Kolokacji: 2
(144) luck, prosperity
Kolokacji: 2
(149) standoff, draw, attraction
Kolokacji: 3
(150) AC, DC, electricity
Kolokacji: 3
(152) pope, Patriarch, Prince
Kolokacji: 3
(153) pop, rock, rhythm-and-blues
Kolokacji: 3
(154) layout, coordinator
Kolokacji: 2
(155) beneficiary, recipient, heir
Kolokacji: 3
(156) dilemma, practitioner
Kolokacji: 2
(157) mania, passion
Kolokacji: 2
(158) inquiry, question
Kolokacji: 2
(159) chaos, mix, confusion
Kolokacji: 3
(160) claimant, pretender
Kolokacji: 2
(161) guise, color
Kolokacji: 2
(162) ad, trailer
Kolokacji: 2
(163) novel, fiction
Kolokacji: 2
(164) uproar, crunch, brouhaha
Kolokacji: 3
(165) apartment, studio
Kolokacji: 2
(166) exemption, deduction
Kolokacji: 2
przysłówek + current
Kolokacji: 3
most current • completely current • longer current
current + przyimek
Kolokacji: 10
current in • current of • current with • current on • current through • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.