"current woman" — Słownik kolokacji angielskich

current woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna kobieta
  1. current przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They asked: how many years ago was the current women's record the men's record?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo