"current boyfriend" — Słownik kolokacji angielskich

current boyfriend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny chłopak
  1. current przymiotnik + boyfriend rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My current boyfriend knows there's something wrong but is losing patience with me.

    Podobne kolokacje: