"current driver" — Słownik kolokacji angielskich

current driver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny kierowca
  1. current przymiotnik + driver rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I parked behind a pickup truck that was liable to be older than its current driver.

    Podobne kolokacje: