PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"drunken driver" — Słownik kolokacji angielskich

drunken driver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pijany kierowca
  1. drunken przymiotnik + driver rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In fact, drunken drivers have a greater chance of being injured or killed.

    Podobne kolokacje: