PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"young driver" — Słownik kolokacji angielskich

young driver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młody kierowca
  1. young przymiotnik + driver rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It seems the young drivers like to play up to an audience.