"current girlfriend" — Słownik kolokacji angielskich

current girlfriend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna dziewczyna
  1. current przymiotnik + girlfriend rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Matsuri is Yuji's current girlfriend, and a police officer as well.

powered by  eTutor logo