"longtime girlfriend" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): longtime dziewczyna
  1. longtime przymiotnik + girlfriend rzeczownik
    Silna kolokacja

    He moved to the Frontier 10 years ago with his longtime girlfriend and two children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo