"current favourite" — Słownik kolokacji angielskich

current favourite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny ulubieniec
  1. current przymiotnik + favourite rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My current favourite is a street in Acton, west London.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo