"current fad" — Słownik kolokacji angielskich

current fad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna chwilowa moda
  1. current przymiotnik + fad rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Universities can do this, but not if they abandon the great tradition of independent thought for current superficial fads in thinking.

    Podobne kolokacje: