"current rage" — Słownik kolokacji angielskich

current rage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna wściekłość
  1. current przymiotnik + rage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Given the current rage over 'roids, what Maris accomplished is even more amazing in 2004 than it was three decades ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo