"current identity" — Słownik kolokacji angielskich

current identity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna tożsamość
  1. current przymiotnik + identity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The station adopted its current identity on February 14, 1977 .

powered by  eTutor logo