"current craze" — Słownik kolokacji angielskich

current craze kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna moda
  1. current przymiotnik + craze rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The current craze is for something called a blog.

    Podobne kolokacje: