Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. bare chest = naga klatka piersiowa bare chest
2. broad chest = szeroka pierś broad chest
3. upper chest = górna klatka piersiowa upper chest
4. wooden chest = drewniana klatka piersiowa wooden chest
5. small chest = kuferek small chest
6. large chest = duża klatka piersiowa large chest
7. massive chest = masywna klatka piersiowa massive chest
8. naked chest = naga klatka piersiowa naked chest
9. hairy chest = owłosiona pierś hairy chest
10. left chest = lewa klatka piersiowa left chest
11. deep chest = głęboka klatka piersiowa deep chest
  • He was squarely built with broad shoulders and a deep chest.
  • It has a large head, small eyes and a deep, broad chest.
  • It has a deep chest, and a strong back.
  • The nearest one, a broad man with a deep chest, spoke.
  • I have never seen wider shoulders or a deeper chest.
  • A normal dog has a muscular appearance with a deep chest and strong legs.
  • They are the larger type, with a heavy head, thick, short neck, and deep chest.
  • The body should be well muscled with a broad, deep chest.
  • The second wound was higher up in the deep, broad chest.
  • What the audience neglected to see was the deep chest.
12. big chest = duża klatka piersiowa big chest
13. narrow chest = wątła pierś narrow chest
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.